GOSPODA GOLOVLYOVY

The performance based on Mikhail Saltykov-Shchedrin’s novel “The Golovlyov’s Family” (1875-1880)

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Alla Pokrovskaya, Sergey Sosnovsky, Yevgeny Mironov, Eduard Chekmazov, Alexey Kravchenko, Sergey Medvedev, Victor Khorinyak, Ksenia Lavrova-Glinka, Evgeniya Dobrovolskaya, Julia Chebakova, Maria Zorina, Tatiana Kuznetsova, Oleg Topolyanskiy, Victor Kulukhin

MOSCOW ART THEATRE 2014