THE IDIOTS

The performance based on Lars von Trier’s film “The Idiots”

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Oxana Fandera, Julia Aug, Ilya Romashko, Artyom Shevchenko, Philippe Avdeev, Alexander Gorchilin, Olga Dobrina, Anton Vasilyev, Michail Gavrilov, Ilya Kovrizhnykh, Alexandra Revenko, Olga Naumenko, Oleg Gutshin, Sergei Galakhov, Ruslana Doronina

GOGOL-CENTER 2015