THE IDIOTS
The performance based on Lars von Trier’s film “The Idiots”
Director: Kirill Serebrennikov
Cast: Oxana Fandera, Julia Aug, Ilya Romashko, Artyom Shevchenko, Philippe Avdeev, Alexander Gorchilin, Olga Dobrina, Anton Vasilyev, Michail Gavrilov, Ilya Kovrizhnykh, Alexandra Revenko, Olga Naumenko, Oleg Gutshin, Sergei Galakhov, Ruslana Doronina
GOGOL-CENTER 2015