THE YARD
Director: Vladimir Pankov
Cast: Vladimir Menshov, Andrey Zavodyuk, Valery Garkalin, Anton Pakhomov, Pavel Artemov, Ivan Rysin, Egor Ivanov, Alisa Estrina, Tatiana Shanina, Daria Lukyanchenko, Alena Babenko, Olga Berger, Anton Pakhomov, Pavel Akimkin, Alina Olshanskaya, Pavel Rassomakhin, Danila Rassomakhin, Alexander Kudin, Alexey Lysenko, Irina Ryndina, Anna Gulyarenko, Margarita Kron, Ksenia Makarova, Eugene Sangadzhiev, Ilya Malanin, Seseg Hapsasova, Tatiana Yankevich, Sergey Reusenko, Lyudmila Gavrilova, Xenia Kaverina, Ilya Bortko, Liana Katamadze, Sergey Shevchenko, Sergey Kuznetsov, Anastasia Trofimova, Nikita Ignatenko, Victor Maminov, Xenia Kondratova, Ruslana Tolkach
GOGOL-CENTER 2014