DEAD SOULS
The Performance based on Nikolai Gogol’s “Dead Souls” (1842)
Director: Kirill Serebrennikov
Cast: Odin Lund Biron, Simon Steinberg, Alexey Devotchenko, Oleg Gushin, Michail Troynik, Ilya Kovrizhnyh, Nikita Kukushkin, Anton Vasilyev, Evgeny Sangadgiev, Andrey Polyakov
Composer: Alexander Manotskov
GOGOL-CENTER 2014