DEAD SOULS

The Performance based on Nikolai Gogol’s “Dead Souls” (1842)

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Odin Lund Biron, Simon Steinberg, Alexey Devotchenko, Oleg Gushin, Michail Troynik, Ilya Kovrizhnyh, Nikita Kukushkin, Anton Vasilyev, Evgeny Sangadgiev, Andrey Polyakov

Composer: Alexander Manotskov
GOGOL-CENTER 2014