THE CHERRY ORCHARD
The performance based on Anton Chekhov’s play “The Cherry Orchard” (1903)
Director: Vladimir Mirzoev
Cast: Victoria Isakova, Maxim Vitorgan, Alexander Petrov, Taisia Vilkova, Natalia Reva-Radinskaya, Andrey Sukhov, Vladimir Motashnev, Konstantin Pokhmelov, Vera Voronkova, Sergey Miller, Anastasia Mytrazhik, Mikhail Zhigalov, Artem Eshkin
MOSCOW PUSHKIN DRAMA THEATRE 2015