THE CHERRY ORCHARD

The performance based on Anton Chekhov’s play “The Cherry Orchard” (1903)

Director: Vladimir Mirzoev

Cast: Victoria Isakova, Maxim Vitorgan, Alexander Petrov, Taisia Vilkova, Natalia Reva-Radinskaya, Andrey Sukhov, Vladimir Motashnev, Konstantin Pokhmelov, Vera Voronkova, Sergey Miller, Anastasia Mytrazhik, Mikhail Zhigalov, Artem Eshkin

MOSCOW PUSHKIN DRAMA THEATRE 2015