FEAR
The performance based on Reiner Werner Fassbinder’s film  “Fear Eats The Soul”
Director: Vladislav Nastavshev
Cast: Еvgeny Sangadgiev, Svetlana Bragarnik, Maria Selezneva, Yang Ge, Igor Bychkov, Julia Gomanyuk, Mikhail Troynik, Olga Zabara, Maya Ivashkevich, Lyudmila Gavrilova, Lera Gorin, Sergei Muraviev, Irina Rudnitskaya, Andrei Bolsunov
GOGOL-CENTER 2013