KHARMS. MIR
The performance based on Daniil Kharms’ works (1925-1941)
Director: Maxim Didenko
Composer: Ivan Kushnir
Cast: Philipp Avdeev, Eugenia Aphonskaya, Andrey Bolsunov, Igor Bychkov, Alexander Gorchilin, Yan Ge, Eugeny Dahl, Dmitry Zhuk, Maya Ivashkevich, Nikita Kukushkin, Svetlana Mamresheva, Rinal Mukhametov, Maria Poezhaeva, Alexandra Revenko, Ilya Romashko, Maria Selezneva, Mikhail Troynik, Roman Shmakov, Artem Shevchenko
GOGOL-CENTER 2015