WHO IS HAPPY IN RUSSIA?

The performance based on Nikolai Nekrasov’s poem “Who Is Happy in Russia?” (1869-1877)

Director: Kirill Serebrennikov

Cast: Filipp Avdeev, Evgenya Afonskaya, Irina Bragina, Igor Bychkov, Dmitry Vysotsky, Sergey Galakhov, Alexander Golubkov, Alexander Gorchilin, Evgeny Dal, Evgenia Dobrovolskaya, Dmitry Zhuk, Rita Kron, Georgiy Kudrenko, Nikita Kukushkin, Andrey Poliakov, Maria Poezzhaeva, Andrey Rebenkov, Aleksandra Revenko, Ilya Romashko, Evgeny Sangadzhiev, Vagan Saroyan, Maria Selezneva, Ekaterina Steblina, Irina Tepluhova, Mikhail Troynik, Ivan Fominov, Evgeniy Haritonov, Artem Shevcenko, Roman Shmakov,  Semen Shteinberg, Yang Ge

GOGOL-CENTER 2015