MANDELSTAM. THE WOLF AGE – PROMO
Promo photos for Anton Adasinsky’s “Mandelstam. The Wolf Age”.
Cast: Chulpan Khamatova, Philipp Avdeev, Anton Adasinsky, Evgeny Kharitonov, Evgeny Sangadzhiev, Ivan Fominov, Nikita Elenev, Nikita Kukushkin, Igor Bychkov, Artem Shevchenko, Georgy Kudrenko, Ilya Romashko
GOGOL-CENTER 2016