THE LADY OF THE CAMELLIAS
The performance based on Alexandre Dumas’s novel “The Lady of the Camellias” (1848)
Director-choreographer: Sergey Zemlyanski
Cast: Anastasia Panina, Andrey Sukhov, Anton Feoktistov, Anastasia Lebedeva, Sergey Miller, Petr Rykov, Vera Voronkova, Elmira Mirel, Ekaterina Klochkova, Anna Begunova, Vladimir Grigoriev, Artem Eshkin, Evgeny Plitkin, Alexander Matrosov, Sergey Kudryashov, Inna Kara-Mosko
MOSCOW PUSHKIN DRAMA THEATRE 2014