MANDELSTAM. THE WOLF AGE – PROMO

Promo photos for Anton Adasinsky’s “Mandelstam. The Wolf Age”

Cast: Chulpan Khamatova, Philipp Avdeev, Anton Adasinsky, Evgeny Kharitonov, Evgeny Sangadzhiev, Ivan Fominov, Nikita Elenev, Nikita Kukushkin, Igor Bychkov, Artem Shevchenko, Georgy Kudrenko, Ilya Romashko

GOGOL-CENTER 2016